۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
ادامه تحصيل
همكاران گرامي  لطفا توجه بفرمائيد:
از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ، فقط و فقط درخواست اعمال مدرك كاركناني مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه شروع و يا ادامه تحصيل ايشان با اخذ موافقت هيات اجرايي بوده باشد.
شرح خدمت:
 بررسي درخواست ادامه تحصيل
بررسي درخواست  اعمال مدرك
 
كارشناس پيگيري : مرضيه ضيايي
 شماره تماس: 37932025